ENG in English

Müügiinfo

Broneerimine

Külaliskorteri broneerimine on tasuta. Broneeringu tähtaeg on üldjuhul seitse päeva, vastav kokkulepe kinnitatakse müüja saadetud e-kirjaga.

Pärast broneerimist valmistatakse koostöös müüjaga ette notariaalse võlaõiguslepingu sõlmimiseks vajalikud dokumendid. Kui ostja jätab broneeringu perioodil võlaõiguslepingu tarbeks vajaminevaid andmed edastamata, on müüjal õigus broneering ühepoolselt tühistada.

Võlaõiguslik leping (VÕL)

Kokkulepitud kuupäevaks sõlmitakse kliendiga notariaalne korteriomandi võlaõiguslik müügileping, mille sõlmimisel tasub ostja 15% tehingu hinnast.

Asjaõiguslik leping (AÕL)

Pärast korteri valmimist ja korteriomandi moodustamist sõlmitakse notariaalne asjaõigusleping, millega antakse üle korteri omandiõigus ning ostja tasub ülejäänud 85% korteri hinnast.

Lepingu hinnas sisaldub:

  • korter renoveeritud hoones, koos siseviimistluse, köögi- ja esikumööbliga;
  • tasu tehnovõrkude (elektri-, vee-, kanalisatsiooni-, küttetrasside) rajamise ja nendega liitumise eest;
  • andmeside, valveside, digivõrguga liitumise valmidus;
  • korteri juurde kuuluv panipaik keldrikorrusel.

Lepingu hinnas ei sisaldu:

  • müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõiv;
  • parkimiskoht;
  • andmeside, telefoniside, valveside, kaabeltelevisiooni- või digivõrguga liitumise tasu.

Võta ühendust

Eduard Sorokin

Eduard Sorokin

Uus Maa Ärikinnisvara OÜ, juhatuse liige
Litsents KKM140512

+372 56222256

eduard.sorokin@uusmaa.ee

uusmaa.ee/eduard-sorokin

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.